• ទិញភ្លាមបានភ្លាម Buy Now Get Now
 • Women T-Shirt eg-P017869


  Women T-Shirt eg-P017869

  អាវយឺត/T-Shirt ( 2ពណ៌/Color​​​ )

  SKU: eg-P017869
  Price: $7.30
  Sold by : Ecamshopping
  ធានាដូរវិញ100%បើមិនពេញចិត្ត

  Tel: 010717206 / 017717206

  Product Details
  White - XL

  M: Bust: 33 inch, Length: 18 cm, Sleeve : 59 cm
  L: Bust: 34.5 inch, Length: 19 cm, Sleeve : 60 cm
  XL: Bust: 36 inch, Length: 20 cm, Sleeve : 61 cm
  2XL: Bust: 37.5 inch, Length: 21 cm, Sleeve : 62 cm
  The above-mentioned size detail might be a bit biased
  eg-P017869
  Women T-Shirt eg-P017869
  Women T-Shirt eg-P017869
  eg-P017869
  Women T-Shirt eg-P017869
  Women T-Shirt eg-P017869
  eg-P017869
  Women T-Shirt eg-P017869
  Women T-Shirt eg-P017869
  eg-P017869
  Women T-Shirt eg-P017869
  Women T-Shirt eg-P017869
  eg-P017869
  Women T-Shirt eg-P017869
  Women T-Shirt eg-P017869
  eg-P017869
  Women T-Shirt eg-P017869
  Women T-Shirt eg-P017869
  eg-P017869
  Women T-Shirt eg-P017869
  Women T-Shirt eg-P017869
  eg-P017869
  Women T-Shirt eg-P017869
  Women T-Shirt eg-P017869
  eg-P017869
  Women T-Shirt eg-P017869
  Women T-Shirt eg-P017869
  eg-P017869
  Women T-Shirt eg-P017869
  Women T-Shirt eg-P017869
  eg-P017869
  Women T-Shirt eg-P017869
  Women T-Shirt eg-P017869
  eg-P017869
  Women T-Shirt eg-P017869
  Women T-Shirt eg-P017869
  eg-P017869
  Women T-Shirt eg-P017869
  Women T-Shirt eg-P017869
  eg-P017869
  Women T-Shirt eg-P017869
  Women T-Shirt eg-P017869

  For Business

  Contact Us

   Working Time:
  • Mon-Sat: 8:30AM-9:00PM
  • Sun: 8:30AM-5:00PM
  • Email: [email protected] Add: #56, St. 230, Phnom Penh, Phnom Penh 12000, KH

  Social and Community

  សូមចុច Like ដើម្បីទទួលបានម៉ូតថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ
  Copyright 2012-2017 ECAMSHOPPING. All Rights Reserved.